Spirometr Lungtest Mobile

Spirometr Lungtest Mobile

Lungtest Mobile jest małym, przenośnym spirometrem diagnostycznym. Obsługa spirometru oparta jest o duży kolorowy, ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz dużej rozdzielczości i szerokim kącie widzenia. Edycję wyników zapewnia wbudowana szybka drukarka termiczna. Prawidłowe wykonywanie badań i opracowywanie wyników gwarantuje wbudowany precyzyjny moduł pomiarowy i specjalizowany komputer. Badania są wykonywane przy użyciu opatentowanych wymiennych głowic pneumotachograficznych zabezpieczających pacjentów przed zakażeniami.

 

Lungtest Mobile jest prosty w użyciu i łatwy w eksploatacji. Wysoka dokładność pomiaru i zaawansowane technologicznie oprogramowanie pozwala na wykonywanie badania spirometrii spoczynkowej i krzywej przepływ-objętość. Zaimplementowany w spirometrze algorytm pełnej kontroli prawidłowości i jakości wykonania badania, zgodny ze standardem ATS/ERS 2005, umożliwia przeprowadzenie bezbłędnej interpretacji wyników badań w oparciu o specjalizowany system diagnostyczny.

Podstawowe zalety i możliwości spirometru Lungtest Mobile:
– wymienna głowica pneumotachograficzna, bez filtra antybakteryjnego, całkowicie
zabezpieczająca pacjenta przed zakażeniem w trakcie badania
– układ pomiaru przepływu z cyfrowym przetwornikiem przepływu, bez przewodów powietrznych
– automatyczna kontrola prawidłowości wykonania badania, zgodna ze standardem ATS/ERS, z dodatkowym komentarzem
– automatyczna klasyfikacja jakości wykonania badania w skali A-F
– automatyczna ocena próby rozkurczowej zgodna z zaleceniami ERS
– możliwość włączenia automatycznego systemu diagnostycznego
– możliwość prezentacji spirometrii spoczynkowej i krzywej przepływ objętość
– porównanie wyników badań z wartościami należnymi
– możliwość graficznej i liczbowej prezentacji porównania wyników maksymalnie 30 zarejestrowanych badań
– kolorowy dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości
– obsługa za pomocą palca w oparciu o interfejs ekranowy z dużymi ikonami
– bardzo szybka i cicha drukarka termiczna
– możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki
– szybka baza danych obejmująca wyniki badań dla 1000 pacjentów
– obliczanie odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych
– możliwość eksportu wyników badań i krzywych do programów zewnętrznych
– możliwość samodzielnej kontroli kalibracji spirometru przy użyciu pompy o objętości 3 l
– ergonomiczny uchwyt głowicy pneumotachograficznej
– mała waga- dwa porty USB
Dane pacjenta
Spirometr pozwala na wprowadzanie następujących danych pacjenta:
imię, nazwisko, kod pacjenta, data urodzenia, wzrost, waga, płeć.
Wartości należne
Spirometr Lungtest Mobile daje Użytkownikowi możliwość wyboru zestawu wartości
należnych, dla parametrów spirometrycznych, z pośród 6 autorów ( ERS, GLI, NHANES III,
Kuster, Falaschetti i inni). Oprogramowanie zapewnia porównywanie wyników wartościami
należnymi, obliczanie wartości liczby odchyleń standardowych i percentyli.
Badania wykonywane przez spirometr:
Spirometria:
VC, IC, ERV, TV, BF
Krzywa przepływ-objętość:
FEV 1, FVC EX, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF25/75, TPEF, FET, MIF 50, BEV,
FEV1/VCmax, VC IN, FEV6, FEV3, PIF, FIV1, VCmax, FEV0.5, FEV0.2-1.2,
MEF50%FVCex, FEV1%VC, FEV1%FEV3, FEV1%FEV6, BEV%FVCex,
Maksymalna dowolna wentylacja minutowa:
MVV, BF, BR
Badanie po podaniu leku
W przypadku wykonania pacjentowi powtórnego badania po podaniu leku wyniki drugiego
badania są podawane w odniesieniu do wyników badania wykonanego przed podaniem leku.
Każde badanie wstępne otrzymuje oznaczenie PRE a badanie po leku jest oznaczane POST w
celu ułatwienia interpretacji zarejestrowanych wyników.
Baza danych
Spirometry Lungtest Mobile wyposażone są w bazę danych umożliwiającą archiwizację kilku
tysięcy badań, wyszukiwanie oraz opracowywanie wyników wykonanych badań oraz eksport
wyników badań do programów zewnętrznych (opcja).
Wydruki
Spirometr umożliwia wydruki wyników i porównań wyników na wewnętrznej drukarce
termicznej oraz na zewnętrznej drukarce jednobarwnej.

 

 

Aparaty używane i DEMO

szkolenia USG

Sklep internetowy

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 43

tel./fax 34 324 72 97,
34 365 57 83, 602 111 581