Spirometr Lungtest Handy

Spirometr Lungtest Handy

Spirometr Lungtest Handy jest małym przenośnym spirometrem diagnostycznym przeznaczonym do bezpośredniego połączenia z komputerem PC poprzez złącze USB. Bezpieczeństwo badań jest zapewnione wyłącznie w oparciu o dostarczone w komplecie akcesoria, bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów antybakteryjnych.

Lungtest Handy jest spirometrem łatwym w obsłudze i konserwacji. Wysoka dokładność pomiarów i zaawansowane technologicznie oprogramowanie pozwalają na wykonywanie przy użyciu Lungtest Handy spirometrii wolnej, krzywej przepływ-objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej. Pełny system kontroli poprawności i jakości wykonanego badania zgodnie z zaleceniami ERS i ATS oraz możliwości interpretacji i raportowania wyników wykonywanych badań stawiają spirometr Lungtest Handy na równi ze specjalistycznymi spirometrycznymi systemami diagnostycznymi.

Podstawowe zalety i możliwości spirometru Lungtest Handy:
– wymienne głowice pomiarowe, bez filtrów przeciwbakteryjnych, całkowicie zabezpieczają badanego
pacjenta przed zakażeniem dróg oddechowych
– łatwa możliwość instalacji do dowolnego komputera z systemem Windows
– bezpośrednie zasilanie z komputera
– automatyczna kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS
– automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F
– automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem
– możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy
– możliwość prezentacji wolnej krzywej przepływ-objętość na tle krzywej natężonej
– prezentacja badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas
– system motywacyjny dla dzieci
– porównywanie wyników z wartościami należnymi
– możliwość wyboru wartości należnych
– polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce,
– możliwość obliczania odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych
– możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników
– możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych
– możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy
– możliwość redakcji własnego raportu z badania
– oprogramowanie przyjazne dla Użytkownika
– baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań.
– możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy
– ergonomiczna obudowa spirometru z opatentowanym uchwytem wymiennej głowicy pomiarowej
– niska waga
– najnowsze wersje oprogramowania w cenie spirometru
Dane pacjenta
Spirometr umożliwia wprowadzenie następujących danych pacjenta:
imię, nazwisko, kod pacjenta, data urodzenia, wzrost, waga, płeć.
Wartości należne
Standardowo wartości należne obliczane są według ERS.
Spirometr ma zaimplementowane wartości należne opublikowane przez innych autorów (GLI,
NHANES III, Kuster, Hankinson, Falaschetti i inni)
Badania wykonywane przez spirometr
Spirometria spoczynkowa.
VC, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF, FEV1, FEV1 %VC.
Krzywa przepływ-objętość:
FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25,
MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC
EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1%
FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF,
TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT.
Maksymalna dowolna wentylacja minutowa.
MV, MVV, BF, BR

Aparaty używane i DEMO

szkolenia USG

Sklep internetowy

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 43

tel./fax 34 324 72 97,
34 365 57 83, 602 111 581