Spirometr Lungtest Basic

Spirometr Lungtest Basic

Lungtest Basic jest małym, stacjonarnym spirometrem obsługiwanym przez dowolny komputer PC z systemem WINDOWS. Spirometr Lungtest Basic dedykowany jest do wszystkich placówek służby zdrowia, które poszukują wysokiej klasy urządzenia diagnostycznego, nie zajmującego dużej przestrzeni gabinetu. Ten mały, technologicznie zaawansowany, stacjonarny, ale łatwy do przeniesienia, spirometr jest wyposażony w bardzo dobrze dopracowane oprogramowanie spełniające wszystkie oczekiwania w zakresie możliwości pomiarowych i zarządzania danymi.

Podstawowa wersja spirometru Lungtest Basic obejmuje badania spirometrii wolnej, natężonej krzywej przepływ objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej, jednak, poprzez rozbudowę spirometru o dodatkowe moduły pomiarowe, może być bazą do budowy zestawów pomiarowych dla praktycznie dowolnych, indywidualnych wymagań użytkownika.

Spirometr Lungtest Basic może być elementem pełnego sytemu PFT, dzięki współpracy on-line z dowolnymi modułami Lungtest Lab. Spirometr Lungtest Basic spełnia wszystkie standardy ERS/ATS i jest narzędziem do dokładnych i wiarygodnych badań spirometrycznych w każdym szpitalu i gabinecie lekarskim. Spirometr Lungtest Basic jest kompaktowym urządzeniem, w nowoczesnej formie, z profesjonalną funkcjonalnością, opracowanym i wykonanym przez inżynierów entuzjastów z wieloletnim doświadczeniem.
Wersje:
– bez bazy SQL jest odpowiednikiem Lungtest 1000S
– z bazą SQL jest odpowiednikiem Lungtest 1000SB

Podstawowe zalety i cechy Lungtest Basic:
– lekkie, niskooporowe głowice pneumotachograficzne, bez elementów ruchomych
– natychmiastowa gotowość do pracy po wymianie głowicy pneumotachograficznej
– wymienne głowice pneumotachograficzne, łatwo dezynfekowane i sterylizowane w całości
– pomiar bez filtrów przeciwbakteryjnych, zawsze czystymi i sterylnymi głowicami i zamykaczami przepływu
– układ pomiaru przepływu z cyfrowym przetwornikiem przepływu umieszczonym w
obudowie przyłącza głowicy pneumotachograficznej MES DV40
– wyeliminowane przewody powietrzne w torze pomiaru przepływu przez zastosowanie cyfrowego przetwornika pomiarowego
– automatyczny system pomiaru warunków otoczenia
– automatyczna, bieżąca kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS
– automatyczna ocena jakości wykonanego badania wg skali A-F
– automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem
– możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy dla badań klasy A lub B
– prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ-objętość w czasie rzeczywistym
– prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas
– polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce
– możliwość obliczania liczby odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych
– możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników
– możliwość redakcji własnego raportu z badania
– możliwość wyboru autora wartości należnych (ERS, GLI, NHANES III, Kuster i innych)
– przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla dziecka system motywacyjny
– możliwość transmisji wyników badania do standardowych programów statystycznych
– otwarta struktura bazy danych z elastycznym oprogramowaniem, z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań
– oprogramowanie zgodne z Microsoft Windows
– duża liczba dostępnych dodatkowych modułów pomiarowych
– niskie koszty eksploatacji i łatwy serwis
– najnowsze wersje oprogramowania w okresie gwarancji i po jej zakończeniu w cenie spirometru
Dane pacjenta
Spirometr umożliwia wprowadzenie następujących danych pacjenta: imię, nazwisko, data
urodzenia, waga, wzrost, płeć, numer identyfikacyjny, adres zamieszkania, miejsce pracy,
zakład ubezpieczający, rodzaj schorzenia, nazwisko lekarza prowadzącego, rozpoznanie, nr
historii choroby, oddział szpitala, nazwisko wykonującego badanie, pozycja podczas badania.

Standardowy zakres badań i wyznaczane parametry
Spirometria:
VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF
Krzywa przepływ-objętość:
FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVCex, PEF, MEF75, MEF50, MEF25,
MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET,
MEF50%FVCex, FEV1%FVCex, FEV1%VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1%VCmax,
FEV1%FEV3, FEV1%FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVCin, FIV1, PIF,
MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1%FVCin, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1,
FET%FIT, TTOT
Maksymalna dowolna wentylacja minutowa:
MVV, BF, BR

Badanie po podaniu leku
W przypadku wykonania pacjentowi powtórnego badania po podaniu leku wyniki drugiego
badania są podawane w odniesieniu do wyników badania wykonanego przed podaniem leku.
Każde badanie wstępne otrzymuje oznaczenie PRE a badanie po leku jest oznaczane POST w
celu ułatwienia interpretacji zarejestrowanych wyników.
Wartości należne
Spirometr Lungtest Basic daje użytkownikowi możliwość wyboru zestawu wartości
należnych, dla parametrów spirometrycznych, z pośród 31 autorów (ERS, GLI, NHANES III,
Kuster, Hankinson, Falaschetti i inni). Oprogramowanie zapewnia porównywanie wyników z
wartościami należnymi, obliczanie wartości liczby odchyleń standardowych i percentyli.
Baza danych
Spirometry Lungtest Basic wyposażone są w bazę danych umożliwiającą archiwizację,
wyszukiwanie oraz opracowywanie wyników wykonanych badań. Możliwe jest przesyłanie
wyników wybranych badań do standardowych programów statystycznych oraz zapisanie w
formacie PDF. Opcjonalnie baza danych może współpracować z systemami sieciowymi
pracującymi w oparciu o standard HL7.

Raport trendów
Raport trendów pozwala na wizualizację i wydruk zmian wartości parametrów, uzyskanych
przez pacjenta w czasie wcześniejszych wizyt. Monitorowanie trendu zmian wartości
mierzonych parametrów, jest obrazowane w postaci tabeli wartości liczbowych i graficznej.

 

Aparaty używane i DEMO

szkolenia USG

Sklep internetowy

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 43

tel./fax 34 324 72 97,
34 365 57 83, 602 111 581