Multitronic MT-7P

Multitronic MT-7P

Aparat Multitronic MT-7P

 

Aparat umożliwia wykonywanie zabiegów prądami:
– diadynamicznymi wg Bernarda (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso) – z możliwością ustawiania sekwencji
– interferencyjnymi wg Nemeca (statyczne, statyczne przerywane, statyczne wstępnie modulowane, dynamiczne)
– impulsowymi średniej częstotliwości (stymulacja porażeń – prostokąt, trójkąt, trapez, sinus – unipolarne i bipolarne)
– tonolizy wg Hufschmidta
– TENS (klasyczny, Burst, HV) – z funkcją modulacji drażniącej (impulsy stochastyczne)
– Kotz (standardowy i regulowany)
– Träbert (Ultra Reiz)(UR 2-5) (standardowy i regulowany)
– faradycznymi i neofaradycznymi
– galwanicznymi (w tym jonoforeza)

Multitronic MT-7P umożliwia wykorzystanie:
– niezależnej regulacji natężenia prądu w każdym kanale
– przyjaznego programu elektrodiagnostyki
– automatycznego wyliczania podstawowych parametrów diagnostycznych
– funkcji elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji
– gotowych parametrów zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji)
– indywidualnej regulacji parametrów dla każdego pacjenta
– pamięci własnych ustawień< parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji)

 

Zastosowanie:
Prądy diadynamiczne wg Bernarda mają zastosowanie w leczeniu m.in.:
– zespołów bólowych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
– nerwobóli
– zapaleń około stawowych
– chorób zwyrodnieniowych stawów
– zespołów naczyniowych
– zaników mięśni
– półpaśca

 

Zastosowanie modulowanych prądów średniej częstotliwości o powyższych typach modulacji pozwoliło na:
– wielokrotne zmniejszenie impedancji pojemnościowej tkanki
– znaczne zmniejszenie zmian elektrolitycznych tkanki często spotykanych po zastosowaniu prądów małej częstotliwości

 

Prądy interferencyjne wg Nemec’a mają zastosowanie przede wszystkim w:
– leczeniu zespołów bólowych narządów ruchu
– stymulacji mięśni w zanikach prostych, niedowładach, przykurczach
– elektrogimnastyce sportowców celem zwiększenia siły i masy mięśniowej
– w chorobach zwyrodnieniowych stawów
– w stanach pourazowych: skręcenia stawów, stłuczeniach tkanek miękkich

 

Stymulacja porażeń wiotkich jest wykonywana przy wykorzystaniu modulowanych amplitudowo impulsów średniej częstotliwości w kształcie trójkąta i połówki sinusoidy. Prądy te są wykorzystywane do stymulacji przy porażeniach nerwu: strzałkowego, promieniowego, twarzowego, łokciowego, pośrodkowego, piszczelowego, mięśniowo-skórnego, udowego itp. Prądy te są również wykorzystywane w elektrogimnastyce mięśni zdrowych u sportowców lub w zanikach prostych.

 

Stymulacja porażeń spastycznych (tonoliza) jest wykonywana w systemie dwukanałowym wg parametrów opracowanych przez Hufschmidta i Jantscha. Zabieg tonolizy służy do usprawniania chorych: po udarze mózgu, po operacjach neurochirurgicznych mózgu, w stwardnieniu rozsianym, po urazie rdzenia kręgowego, w porażeniach mózgowych.

 

Stymulacja TENS jest wykorzystywana w selektywnej stymulacji przeciwbólowej, w leczeniu źle gojących się ran, do stymulacji zrostu kostnego po złamaniach, a także do stymulacji mięśni.

 

Stymulacja wg Kotz’a (tzw. rosyjska) wykorzystywana jest do:
– odbudowy napięcia mięśniowego po urazie lub operacji
– zwiększenia siły mięśniowej w sporcie i rehabilitacji
– może przyczynić się do przywrócenia właściwych proporcji rozkładu włókien mięśniowych o charakterze tonicznym lub fazowym

 

Prąd Träberta (UR) (2-5) oddziaływuje zarówno na ruchowy jak i wegetatywny układ nerwowy. Stymulacja segmentarna wg Träberta wpływa hamująco na współczulny układ nerwowy, rozluźnia mięśnie przykręgosłupowe i hamuje przewodnictwo bólowe.
Tego typu zabieg stosuje się w różnych zespołach bólowych i zaburzeniach krążenia obwodowego.

 

Jonoforezą (lub jontoforezą) nazywa się zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek za pomocą prądu stałego jonów działających leczniczo. Zabieg ten stosuje się w leczeniu stanów zapalnych, zespołów bólowych, nerwobóli, utrudnionych zrostów kostnych, owrzodzeniach.

 

Galwanizacja jest to zabieg elektroleczniczy polegający na przepływie prądu stałego przez części ciała chorego poddawane leczeniu. Zabieg ten stosuje się przy nerwobólach, polineuropatiach, zespołach bólowych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, zaburzeniach krążenia obwodowego, utrudnionych zrostach kostnych.

 

Elektrogimnastyka jest zabiegiem polegającym na cyklicznie przerywanym aplikowaniu wybranych prądów. Można regulować kształt modulacji jako trójkąt, trapez, prostokąt. Główne zastosowanie znajduje w stymulacji mięśni zdrowych.

 

multitronic

Aparaty używane i DEMO

szkolenia USG

Sklep internetowy

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 43

tel./fax 34 324 72 97,
34 365 57 83, 602 111 581