Lungtest 1000

Lungtest 1000

Spirometr Lungtest 1000 jest stacjonarnym modułowym systemem do badań
pulmonologicznych wykorzystującym komputerową analizę przeprowadzonych pomiarów.


Oprogramowanie Lungtest 1000 zostało zaimplementowane w systemie operacyjnym Windows.
Koncepcja taka umożliwia praktycznie nieograniczoną rozbudowę systemu badań o nowe elementy.

 
Spirometr LUNGTEST 1000 jest stacjonarnym modułowym systemem do badań pulmonologicznych
wykorzystującym komputerową analizę przeprowadzonych pomiarów.
Oprogramowanie LUNGTEST 1000 zostało zaimplementowane w systemie operacyjnym Windows.
Koncepcja taka umożliwia praktycznie nieograniczoną rozbudowę systemu badań o nowe elementy.

 

Podstawowe zalety:

– nowoczesna głowica pneumotachograficzna,
– natychmiastowa gotowość do pracy po wymianie głowicy,
– możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe opcje dzięki budowie modułowej,
– możliwość wyboru układu współrzędnych do prezentacji wyników badania,
– możliwość projektowania własnego układu drukowanego raportu,
– baza danych umożliwiająca prowadzenie badań epidemiologicznych,
– możliwość transmisji wyników do programów statystycznych,
– komputer może pracować autonomicznie ,
– normy dla dzieci od lat czterech opracowane przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce,
– automatyczna kontrola poprawności wykonania badania,
– porównanie wyników z wartościami należnymi,
– obliczanie wartości odchyleń standardowych i percentyli,
– komputer może pracować autonomicznie
– możliwość instalacji do własnego komputera.

Dane pacjenta:
Spirometr umożliwia wprowadzenie następujących danych pacjenta:
– w wersjach S i SB: imię, nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost, płeć, numer identyfikacyjny
– w wersji LUNGTEST 1000 dodatkowo: adres zamieszkania, miejsce pracy, zakład ubezpieczający, rodzaj schorzenia, nazwisko lekarza prowadzącego, rozpoznanie, nr historii choroby, oddział szpitala, nazwisko wykonującego badanie.spirometry-mes-marku-medical-lungtest 1000

Aparaty używane i DEMO

szkolenia USG

Sklep internetowy

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 43

tel./fax 34 324 72 97,
34 365 57 83, 602 111 581