Z 6

Z 6

Cyfrowy, przenośny ultrasonograf diagnostyczny

 

Najnowocześniejsze technologie:

  • obrazowanie harmoniczne z przesunięciem fazy, 
  • obrazowanie tkankowe harmoniczne, 
  • iBeam™: przestrzenne obrazowanie wielopłaszczyznowe, 
  • iClear™: adaptacyjna redukcja ziarna, 
  • iTouch™: automatyczna optymalizacja (po wciśnięciu jednego przycisku),
  • iZoom™: rozszerzanie obrazu na cały ekran, 
  • obrazowanie trapezoidalne Skanowanie ukośne na głowicach liniowych (2D Steer), 
  • obrazowanie szerokopasmowe, wieloczęstotliwościowe: B, M, PW, HPRF, CW, Color, Power i DirPower CW Doppler, 
  • Free Xros™ Imaging: anatomiczny tryb M-mode, 
  • iScape™ View: (obrazowanie panoramiczne z dopasowaniem w czasie rzeczywistym) i obrazowanie trapezowe.

Aparaty używane i DEMO

szkolenia USG

Sklep internetowy

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 43

tel./fax 34 324 72 97,
34 365 57 83, 602 111 581