Spirometr Lungtest Lab

Spirometr Lungtest Lab

System Lungtest Lab jest stacjonarnym modułowym urządzeniem, skonstruowanym przez MES Sp. z
o.o., przeznaczonym do wykonywania pełnego zakresu badań pulmonologicznych, wykorzystującym
komputerową analizę przeprowadzonych pomiarów. Modułowa budowa daje możliwość
rozbudowania urządzenia do systemów umożliwiających wykonanie pełnej klinicznej diagnostyki w
zakresie mechaniki oddychania (PFT).

Koncepcja systemu Lungtest Lab powstała całkowicie w MES
i niezmiennie, od 1993 roku, podstawowym elementem pomiarowym jest opatentowana głowica do
pomiaru przepływu powietrza, która zapewnia pełne zabezpieczenie każdemu pacjentowi przed
zakażeniem, grożącym podczas wykonywania badania. Konstrukcyjne zmniejszenie oporów
przepływu powietrza wewnątrz głowicy gwarantuje osobom badanym zbliżone do fizjologicznych
warunki oddychania. Oprogramowanie Lungtest Lab zostało zaimplementowane w systemie
operacyjnym Windows. Koncepcja konstrukcji Lungtest Lab umożliwia tworzenie zestawów
pomiarowych dla praktycznie dowolnych, indywidualnych wymagań użytkownika oraz zapewnia
rozbudowę systemu o dodatkowe moduły pomiarowe, bez konieczności wysyłania posiadanego
urządzenia do producenta.
Lungtest Lab jest zgodny z aktualnymi standardami ERS/ATS i jest stale aktualizowany, a najnowsze
wersje oprogramowania są udostępniane bezpłatnie posiadaczom tego systemu.

LUNGTEST LAB – modułowy system PFT konfigurowany przez użytkownika Koncepcja konstrukcji LUNGTEST LAB umożliwia tworzenie zestawów pomiarowych dla praktycznie dowolnych, indywidualnych wymagań
użytkownika, aż do pełnej konfiguracji laboratorium PFT. Opatentowane główne podzespoły do pomiaru
przepływów powietrza i pozostałe elementy konstrukcyjne pozawalają na przeprowadzenie dokładnych szybkich testów diagnostycznych.
Dodatkowe moduły pomiarowe
LUNGTEST LAB do budowy kompletnego systemu diagnostycznego PFT:
▮ Badanie pojemności dyfuzyjnej
▮ Badanie FRC
▮ Inhalacyjny System Prowokacji Alergologicznych (ISPA)
▮ Badanie oporów oddechowych RRS LUNGTESTLAB
▮ Podatność dla dzieci (Compliance HB)
▮ Badanie podatności statycznej i dynamicznej Compliance
▮ DRT (czas relaksacji przepony)
▮ Wzorzec oddechowy i wzorzec oddechowy z P0.1
▮ Wzorzec oddechowy E
▮ NEP (Negative Expiratory Pressure)
▮ CAPS (Cold Air Provocation System)
▮ Badanie ciśnienia wdechowego i wydechowego PIPE
▮ Regulacja oddychania
▮ Rhinomanometria
▮ Moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia

Aparaty używane i DEMO

szkolenia USG

Sklep internetowy

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 43

tel./fax 34 324 72 97,
34 365 57 83, 602 111 581