Lungtest Handy

Lungtest Handy

Lungtest Handy jest małym przenośnym spirometrem diagnostycznym przeznaczonym do bezpośredniego połączenia z komputerem PC poprzez złącze USB. Bezpieczeństwo badań jest zapewnione wyłącznie w oparciu o dostarczone w komplecie akcesoria, bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów antybakteryjnych.

 

Lungtest Handy jest spirometrem łatwym w obsłudze i konserwacji. Wysoka dokładność pomiarów i zaawansowane technologicznie oprogramowanie pozwalają na wykonywanie przy użyciu Lungtest Handy spirometrii wolnej, krzywej przepływ-objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej. Pełny system kontroli poprawności i jakości wykonanego badania zgodnie z zaleceniami ERS i ATS oraz możliwości interpretacji i raportowania wyników wykonywanych badań stawiają spirometr Lungtest Handy na równi ze specjalistycznymi spirometrycznymi systemami diagnostycznymi.

Podstawowe zalety i możliwości spirometru Lungtest Handy:

 • wymienne głowice pomiarowe, bez filtrów przeciwbakteryjnych, całkowicie zabezpieczają badanego pacjenta przed zakażeniem dróg oddechowych
 • łatwa możliwość instalacji do dowolnego komputera z systemem Windows
 • bezpośrednie zasilanie z komputera
 • automatyczna kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS
 • automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F
 • automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem
 • możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy
 • możliwość prezentacji wolnej krzywej przepływ-objętość na tle krzywej natężonej
 • prezentacja badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas
 • system motywacyjny dla dzieci
 • porównywanie wyników z wartościami należnymi
 • możliwość wyboru wartości należnych
 • polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce,
 • możliwość obliczania odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych
 • możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników
 • możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych
 • możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy
 • możliwość redakcji własnego raportu z badania
 • oprogramowanie przyjazne dla Użytkownika
 • baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań.
 • możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy
 • ergonomiczna obudowa spirometru z opatentowanym uchwytem wymiennej głowicy pomiarowej
 • niska waga
 • najnowsze wersje oprogramowania w cenie spirometru

 

Badania standardowe

 • Spirometria spoczynkowa:
  VC, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF, FEV1, FEV1 %VC.
 • Krzywa przepływ-objętość:
  FEV0,5, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FEV1%FEV3, FEV1% FEV6, FEV1%FVCEX, FEV1%FVCIN, FEV1%VC, FEV1%VCMAX ,FVCEX, FVCIN, VC, VC MAX, ERV, IC, TV, VPEF, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF50%FVCEX, MEF75%VC, MEF50%VC, MEF25%VC, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, MTT, FIV1, PIF, MIF50,VPIF, TPEF, TMEF75, TMEF50, TMEF25, TPIF, FET, FIT, TTOT, TPEF%FET, TPIF%FIT, FET%FIT, TC25/50, AEX , Grade(A-F)
 • Maksymalna dowolna wentylacja minutowa:
  MV, MVV, BF, BR

handy lungtest marku medical

Aparaty używane i DEMO

szkolenia USG

Sklep internetowy

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 43

tel./fax 34 324 72 97,
34 365 57 83, 602 111 581