HolCARD CR07 Beta System

HolCARD CR07 Beta System

HolCARD CR-07 Beta System składa się ze Stanowiska Diagnostyki Medycznej, rejestratora holterowskiego HolCARD CR-07 oraz oprogramowania HolCARD CR-07. System przeznaczony jest do stosowania w klinikach, szpitalach, ośrodkach ambulatoryjnych i gabinetach specjalistycznych.

 

  • pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca
  • możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych
  • analiza wyników obejmują statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu
  • statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych
  • rejestracja ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (500 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów
  • automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia
  • prezentacja wyników ostatniego zapisanego pomiaru (na życzenie użytkownika)
  • pomiar na żądanie
  • rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym
  • graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów

holcard 24w gamma xl system marku medical

 

Aparaty używane i DEMO

szkolenia USG

Sklep internetowy

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 43

tel./fax 34 324 72 97,
34 365 57 83, 602 111 581