Audiometr AC 40

Audiometr AC 40

Audiometr kliniczny AC 40

 

Zastosowanie

AC40 jest wytworem najnowocześniejszej techniki medycznej przystosowanym do pracy we współczesnych klinikach. Pozwala na przeprowadzenie wszystkich tradycyjnych progowych i nadprogowych testów audiometrycznych. Wielość zaprogramowanych i zautomatyzowanych testów znakomicie ułatwia pracę i oszczędza czas. Dostęp do wszystkich funkcji urządzenia jest bardzo prosty.

 

Placówki edukacyjne docenią szeroki zakres testów zaprogramowanych w AC40. Przebieg wielu klasycznych testów jest przedstawiany w czytelny sposób na ekranie. Ułatwia to obsługę urządzenia i pozwala na zrozumienie procedury testu.

 

W nowoczesnej medycynie możliwość połączenia urządzenia medycznego z komputerem staje się coraz bardziej istotna. AC40 łączy się ze standardowym komputerem klasy IBM PC w sposób prosty, dostępny jest też szeroki zakres oprogramowania wspomagającego pracę audiometru.

 

Dwa niezależne kanały

Dwa kanały AC40 funkcjonują niezależnie, do tego stopnia, że dźwięki dwóch różnych częstotliwości mogą być podawane jednocześnie z dwóch kanałów.

 

Wiele częstotliwości

Aby zapewnić dokładne odwzorowanie audiogramu pacjenta, dostępne jest do 24 testowanych częstotliwości na każdą oktawę.

 

Audiometria wysokoczęstotliwościowa

Jeśli zastosowane zostaną specjalne słuchawki, możliwe przeprowadzanie badań wysokich częstotliwości. Możliwe jest korzystanie ze skali decybelowej HL lub SPL.

 

Licznik wyników testów słownych

AC40 posiada automatyczny licznik wyników testów słownych, znacznie ułatwiający przeprowadzanie badań audiometrii mowy. Na ekranie widoczny jest wynik liczbowy oraz właściwy audiogram słowny.

 

Zestaw testów

Oprócz pełnej ręcznej kontroli funkcji audiometru, dostępne jest 12 zaprogramowanych testów automatycznych. Kilka z nich opisano poniżej:

 

Skalowanie głośności to test określający subiektywnie odczuwane wzrosty natężenia dźwięku. Test ten umożliwia bezpośrednie porównanie ze standardowymi krzywymi dla normalnie słyszących osób.

 

Automatyczny test progowy jest przeprowadzany w oparciu o metodę Hughson Westlake’a, zgodnie z normą ISO 8253.

 

Test Bekesy’ego wykorzystujący tony ciągłe lub pulsujące może być wykonywany zarówno dla ustalonych jak i zmiennych częstotliwości. Zakres badanych częstotliwości sięga 16kHz.

 

Test TT-Decay – rozkładu progów tonalnych prezentowany jest automatycznie w czasie do 420 sekund. Wyniki testu obliczane są automatycznie.

 

Test SISI zawiera procedurę zaznajamiającą oraz automatyczne obliczanie wyniku.

 

Teslt MLD – różnica poziomu maskowania pozwala na określenie centralnych funkcji słuchowych.

 

ABLB posiada własny, przejrzysty ekran, na którym w sposób bardzo wyraźny przedstawia się zjawisko wyrównania głośności.

 

Test MLB – zrównoważenia głośności zastosowano w celu wykrycia odczuwanych zmian głośności pomiędzy różnymi częstotliwościami dla tego samego ucha.

 Opcjonalne Instalacje do badań w wolnym polu – posiadają medyczny znak CE.

 

System FFAC40

Wbudowany system umożliwia generowanie sygnałów do 95dB SPL. Oparty jest na wbudowanym wzmacniaczu AC40-APD (opcjonalnym), co znacznie ogranicza koszty. System posiada znak CE.

 

System FF105

Zasilacz zewnętrzny AP70 i dwa głośniki ALS7 wytwarzają sygnał do 105 dB SPL. Jest to system dużej mocy, posiada medyczny znak CE.

 

System FF115

Ten bardzo mocny system jest w stanie wytworzyć sygnał do 115 dB SPL, również w postaci tonu modulowanego i szumu wąskopasmowego. Składa się on z wysokiej klasy głośników ALS15 wysokiej mocy oraz wzmacniacza AP70, cały system posiada znak CE.

 

DHA8

Wzmacniacz DHA8 steruje pracą nawet 8 głośników, zarówno w zwykłych badaniach wolnego pola jak i przy ocenie słyszenia kierunkowego. Możliwe też jest przeprowadzanie badań w homogenicznym polu szumów. Dostępny razem z odpowiednim zestawem głośników.

 

Wzmacniacz AP70 posiada medyczny znak CE.

 

Panel AFC13 do instalacji w kabinach audiometrycznych.
 

 Testy słowne i komunikacja z pacjentem

 

Głos żywy

Do testów przeprowadzanych żywym głosem można wykorzystać wbudowany mikrofon na gęsiej szyjce, mikrofon zewnętrzny lub specjalne słuchawki do monitorowania wyposażone w mikrofon. Audiometr posiada dokładne mierniki VU, pozwalające na precyzyjne ustalenie poziomu sygnału wyjściowego. 

 

Odtwarzacz płyt kompaktowych / Magnetofon

Badania można przeprowadzać korzystając z wcześniej nagranego materiału.

 

Talk Back – Komunikacja pacjent -> osoba badająca

Elegancki mikrofon dla pacjenta (opcja) może być zainstalowany w kabinie audiologicznej, ustawiony na stole lub zamocowany na ścianie.

 

Aparaty używane i DEMO

szkolenia USG

Sklep internetowy

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 43

tel./fax 34 324 72 97,
34 365 57 83, 602 111 581